50 dagen stappenplan

De dorpsideeën worden samen met betrokken inwoners uitgewerkt én gerealiseerd.

Samen aan de slag

In de volgende fase gaan we samen met inwoners, vrijwilligers, ondernemers en verenigingen de ideeën verder uitwerken tot concrete plannen. Per thema/idee wordt een werkgroep opgezet met betrokken inwoners, die een of meerdere ideeën verder uitwerken in een plan van aanpak. Dorpslab faciliteert de werkgroepen en helpt hen waar nodig op weg met kennis en kunde. Waar mogelijk worden bestaande netwerken en initiatieven hierbij betrokken. Samen ontwikkelen we per idee een 50 dagen stappenplan met daarin concrete acties en planning om aan de slag te gaan.