Dorpsbijeenkomst I

Tijdens een eerste, feestelijke dorpsbijeenkomst delen inwoners hun ambities en trots voor hun dorp.

Dorps-doe-lijst

De dorpen worden gestimuleerd en gefaciliteerd om hun visie en ambities te formuleren. We organiseren hiervoor een feestelijke dorpsbijeenkomst in samenwerking met lokale partners en spelbepalers. Het resultaat van de bijeenkomst is een concrete Dorps-doe-lijst waaruit blijkt met welke thema’s en ideeën het dorp aan de slag wilt in de volgende fases. Alle inwoners van het dorp worden hierin meegenomen, van jong tot oud. Er worden creatieve werkvormen toegepast waarmee de kracht en het onderscheidende van het dorp op tafel komt.

Ontdek onze aanpak