Dorpsondersteuners

De inwoners in de gemeente Gennep zitten vol kracht en goede ideeën, maar kunnen wel wat hulp gebruiken om hun ambities en ideeën waar te maken. De gemeente Gennep faciliteert daarvoor dorps- en wijkondersteuners in de dorpen Heijen en Milsbeek en in de wijk Gennep-Zuid. Zij ondersteunen en activeren de dorpen, zodat het dorp zelf gaat ondernemen. Zo creëren en vernieuwen inwoners hun eigen leefomgeving en toekomst.

Dorpskracht benutten

De dorps- en wijkondersteuners gaan aan de slag om de eigen kracht van inwoners en de (informele) netwerken in het dorp of in de wijk te versterken. Het gaat hierbij om dorpsondersteuners voor de dorpen Heijen en Milsbeek en de wijk Gennep-Zuid. Het zijn coördinerende en ondersteunende sleutelfiguren in het dorp. Ze gaan in gesprek met inwoners die een ondersteuningsvraag hebben en zoeken samen naar een oplossing in de buurt. Ook hebben zij een signaal- en makelaarsfunctie in het leggen van verbindingen binnen het sociaal netwerk, tussen vrijwilligersorganisaties en wijzen zij inwoners op collectieve voorzieningen. Ze kunnen vraag en aanbod van individuele inwoners aan elkaar koppelen. Alle inwoners uit de dorpen Heijen en Milsbeek en de wijk Gennep-Zuid kunnen bij de hen terecht. Hun inzet is afhankelijk van lokale behoeften en kan dus per dorp verschillen. De dorps- en wijkondersteuners zien wat er leeft in het dorp of de wijk, wat er nodig is én welke kansen er liggen. Collectieve vragen of kansen kunnen zowel op het sociale als het fysieke vlak liggen. Ze signaleren, verbinden en activeren inwoners (individueel of collectief).

Maak kennis met de dorpsondersteuners Dolinda Wijnhoven in Milsbeek en Wilma Kroon in Heijen en wijkondersteuner Fonni Klösters in Gennep-Zuid.