Dorpsondersteuners

De inwoners in de gemeente Gennep zitten vol kracht en goede ideeën, maar kunnen wel wat hulp gebruiken om hun ambities en ideeën waar te maken. De gemeente Gennep faciliteert daarvoor dorpsondersteuners in de dorpen Heijen en Milsbeek. Zij ondersteunen de dorpen ondersteunen en activeren, zodat het dorp zelf gaat ondernemen. Zo creëren en vernieuwen inwoners hun eigen leefomgeving en toekomst.

Dorpskracht benutten

De dorpsondersteuners gaan aan de slag om de eigen kracht van inwoners en de (informele) netwerken in het dorp of in de wijk te versterken. Het gaat hierbij om dorpsondersteuners voor de dorpen Heijen en Milsbeek. De dorpsondersteuners zijn de coördinerende en ondersteunende sleutelfiguren in het dorp. Ze gaan in gesprek met inwoners die een ondersteuningsvraag hebben en zoeken samen naar een oplossing in de buurt. Ook hebben zij een signaal- en makelaarsfunctie in het leggen van verbindingen binnen het sociaal netwerk, tussen vrijwilligersorganisaties en wijzen zij inwoners op collectieve voorzieningen. Ze kunnen vraag en aanbod van individuele inwoners aan elkaar koppelen. Alle inwoners uit de dorpen Heijen en Milsbeek kunnen bij de dorpsondersteuners terecht. Hun inzet is afhankelijk van lokale behoeften en kan dus per dorp verschillen. De dorpsondersteuners zien wat er leeft in het dorp of wijk, wat er nodig is én welke kansen er liggen. Collectieve vragen of kansen kunnen zowel op het sociale als het fysieke vlak liggen. Ze signaleren, verbinden en activeren inwoners (individueel of collectief).

Maak kennis met de dorpsondersteuner Dolinda Wijnhoven in Milsbeek en Wilma Kroon in Heijen.