Jongerenlab

Jongeren worden in een challenge uitgedaagd ideeën te bedenken voor de toekomst van hun dorp.

Inwoners van de toekomst

Naast kinderen willen we ook de blik van jongeren een podium bieden. De keuzes die we nu maken hebben immers impact op de generaties die nu jong zijn. Daarvoor organiseren we ook een moment met jongeren om hun ideeën voor de toekomst op te halen. We bereiken de jongeren via verenigingen, zoals KVW, scouting en sport- of carnavalsverenigingen. We nodigen de jongeren uit om hun idee voor hun dorp kenbaar te maken en uit te werken tijdens het Jongerenlab. In groepjes werken ze aan een idee en gaan ze met elkaar de challenge aan wie het beste idee voor het dorp heeft. De ideeën worden aan andere jongeren (via social media) voorgelegd zodat ze samen bepalen wat het beste idee is. Dit idee wordt verder uitgewerkt en gerealiseerd met hulp van de jongeren. We vragen de jongeren om hun ideeën te presenteren tijdens de dorpsbijeenkomst.

Ontdek onze aanpak