Toekomst van gemeenschapshuizen

Gemeenschapshuizen vervullen een belangrijke rol in het sociaal-culturele leven van dorpen. Ze komen echter steeds meer onder druk te staan en staan voor financiële en organisatorische vraagstukken. De toekomst van veel gemeenschapshuizen is daardoor onzeker. Dorpslab ondersteunt gemeenschapshuizen om toekomstbestendig te worden en te blijven, door samen met de gemeenschap de uitdagingen aan te pakken.

Plan voor de toekomst

Met betrokkenen van het gemeenschapshuis én de gemeenschap werkt Dorpslab aan een plan voor de toekomst van het gemeenschapshuis. Samen worden ambities bepaald en uitgewerkt in concrete ideeën en acties. Het plan is echter niet het doel, maar een middel om een beweging in het dorp op gang te brengen. Om vanuit de gemeenschap een bijdrage te leveren aan de toekomst van het gemeenschapshuis.

Download hier onze aanpak voor gemeenschapshuizen om te zien hoe we samen de beweging op gang kunnen brengen.

Wapen van Reek

Op veel plekken in Brabant en Limburg is Dorpslab betrokken bij gemeenschapshuizen. Samen met het (stichtings)bestuur, de gemeente en gebruikers van het gemeenschapshuizen gaan we aan de slag, zoals bijvoorbeeld in Reek. Voor het Wapen van Reek is een toekomstplan ontwikkeld op basis van kansen en mogelijkheden.

Hart voor Haaze-Hoof in Ospel

Een toekomstplan is nooit een doel op zich, maar een middel om bij te dragen aan betrokkenheid vanuit de gemeenschap. In Nederweert heeft onze aanpak bij diverse gemeenschapshuizen geleid tot meer eigenaarschap bij gebruikers en meer betrokken vrijwilligers vanuit het dorp, zoals bij de Haaze-Hoof in Ospel.