Dorpshuis van en voor Neeritter

Sinds de sluiting in 2017 van Zaal ’t Törp heeft Neeritter geen dorpshuis meer. Verenigingen en initiatieven vertrokken naar alternatieve locaties. Soms zelfs naar andere kernen. Hierdoor kwam de sociale samenhang van Neeritter onder druk. Daarom onderbouwde Dorpsoverleg Itter Laeftj de behoefte aan een dorpshuis. Dorpslab hielp Itter Laeftj bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek én het opstellen van een ondernemingsplan!

Haalbaarheidsonderzoek

Samen met de verenigingen uit Neeritter stelde Dorpslab een Programma van Wensen op. Dit was de basis voor het onderzoek naar drie mogelijke locaties voor een toekomstbestendig dorpshuis. De locaties zijn door een deskundige bouwkundig beoordeeld en de bouwkosten zijn in kaart gebracht. Dit leidde tot een locatiekeuze waar alle verenigingen achter staan: de Sint Lambertusschool.

Ondernemingsplan

Samen met de verenigingen werkt Dorpslab aan een ondernemingsplan. We dachten na over onderdelen zoals visie, activiteiten, organisatie, beheer, accommodatie, financiën en communicatie. Nadat het ondernemingsplan op goedkeuring kon rekenen van de verenigingen ondertekenden de verenigingen een intentieverklaring. In september 2021 neemt de gemeente Leudal een besluit over investeringen in een dorpshuis voor Neeritter.