Dorpshuis van en voor Neeritter

In Neeritter ontbreekt een dorpshuis. De sociale samenhang van Neeritter kwam onder druk te staan. Daarom stelde Dorpsoverleg Itter Laeftj het rapport ‘Een toekomstbestendig dorpshuis?! Voor en door inwoners van Neeritter’ op en er wordt een haalbaarheidsonderzoek verricht.

Haalbaarheidsonderzoek

Sinds de sluiting in 2017 van Itter Inn, voorheen Zaal ’t Törp, weken verenigingen en initiatieven noodgedwongen uit naar alternatieve locaties. Soms zelfs naar andere kernen. De sociale samenhang van Neeritter kwam onder druk te staan. Daarom stelde Dorpsoverleg Itter Laeftj na overleg met verenigingen het rapport ‘Een toekomstbestendig dorpshuis?! Voor en door inwoners van Neeritter’ op. Met daarin de onderbouwing van de behoefte aan een dorpshuis. Dorpslab begeleidt het proces in een haalbaarheidsonderzoek naar een toekomstbestendig dorpshuis. Verschillende locaties voor het dorpshuis zijn in kaart gebracht. Deze zijn door een deskundige bouwkundig beoordeeld en de bouwkosten zijn in beeld gebracht. Dit leidde tot de keuze voor de toekomstige locatie die eind maart is voorgelegd aan het dorp. Dorpsoverleg Itter Laeftj werkt verder aan een ondernemingsplan en een exploitatieplan.