Dorpsondersteuning in corona tijd

In de gemeente Gennep zijn onze dorpsondersteuners actief om inwoners een helpende hand te bieden. De impact van corona is duidelijk merkbaar in de dorpen en wijken. Ondanks de beperkingen zetten de dorpsondersteuners zich op creatieve wijze in. Juist in deze tijd blijkt hoe belangrijk het is om elkaar te helpen en voor elkaar klaar te staan. Dorpsondersteuner Fonni vertelt er meer over.

Soms was het al genoeg om een luisterend oor te bieden.
Fonni Klösters - wijkondersteuner in Gennep-Zuid

Maaltijdbezorging en luisterend oor

We kijken steeds wat we voor mensen kunnen betekenen, op een veilige manier. Er zijn veel mooie en creatieve initiatieven ontstaan, die de verbondenheid in een dorp of wijk hebben behouden of zelfs versterkt. De huiskamer in Gennep werd gesloten vanwege de maatregelen. Als alternatief zijn vrijwilligers van de huiskamer, in samenwerking met een lokaal restaurant, maaltijden gaan bezorgen. Liefde gaat door de maag dus een lekker gekookte maaltijd ontvangen, is altijd fijn. Voor heel veel mensen was dit initiatief extra waardevol, omdat ze het gevoel kregen dat er aan hen gedacht werd. Sommigen hadden de hele dag nog niemand gezien. Zij konden een praatje maken en hun verhaal kwijt. Soms was het al genoeg om een luisterend oor te bieden.

Kerstpakketten voor en door de wijk

In december hebben we in Gennep-Zuid kerstpakketten gemaakt voor minima uit de wijk. We hebben lokale ondernemers gevraagd te sponsoren en mensen uit de wijk gevraagd om levensmiddelen te doneren. Het was een actie voor én door de wijk. Er is goed gehoor gegeven aan de oproep. Het was hartverwarmend om te zien hoe graag mensen een bijdrage wilden leveren. Het gaf een gevoel van verbondenheid en troost in die periode.

Persoonlijke gesprekken voeren

Naast het ondersteunen van lokale initiatieven maken dorpsondersteuners ook regelmatig een praatje met eenzame ouderen of sleutelfiguren die erom bekend staan dat ze veel voor mensen in een straat of wijk betekenen. We brengen regelmatig bezoekjes aan de voordeur om te peilen hoe het met iemand gaat en of iemand extra hulp kan gebruiken. Het is als dorpsondersteuner belangrijk om zichtbaar en bereikbaar te zijn. Mensen moeten je zien in de wijk en aan kunnen spreken. Meer dan anders hebben we een wakende functie over de mensen in de wijk.

Verbondenheid met elkaar

Ook op andere plekken zetten dorpsondersteuners zich in. In Milsbeek is er een initiatief geweest om brieven te schrijven aan elkaar. Het ontvangen van een postkaartje, kan heel veel voor iemand betekenen. Vanuit de dorpsraad zijn ze met bloemen aan de deur geweest om de mensen te laten weten dat we aan ze denken. Fonni vindt het mooi om te zien dat inwoners zich inzetten voor elkaar. Verbondenheid hoeft niet perse op een fysieke manier. Een klein gebaar kan al heel