Een leefbaar Halderberge

Een leefbaar Bosschenhoofd en Stampersgat. Dat zijn een van de aandachtspunten van de gemeente Halderberge. Sinds de centrumontwikkeling is er in beide kernen geen volwaardig of toekomstbestendig dorpshuis meer. Daar brengen we verandering in!

Toekomstplan

De gemeente Halderberge streeft ernaar dat Bosschenhoofd en Stampersgat leefbare dorpen zijn. Waar het verenigingsleven bloeit en inwoners, van jong tot oud, elkaar kunnen ontmoeten. Bosschenhoofd heeft geen dorpshuis en het dorpshuis van Stampersgat is onvoldoende toekomstbestendig. Onder begeleiding van Dorpslab is er voor beide dorpen een toekomstplan gemaakt. Voor Bosschenhoofd zijn er afspraken gemaakt om van De Blokhut een volwaardig dorpshuis te maken. Voor Stampersgat zijn er bouwkundige toekomstscenario’s uitgewerkt, waarin er zelfs ruimte is voor woningbouw! De gemeente Halderberge neemt in juli 2021 een besluit over investeringen voor beide toekomstplannen.