Een leefbaar Halderberge

Een leefbaar Bosschenhoofd en Stampersgat. Dat zijn een van de aandachtspunten van de gemeente Halderberge. Sinds de centrumontwikkeling is er in beide kernen geen volwaardig of toekomstbestendig dorpshuis meer. Daar brengen we verandering in!

Toekomstplan

De gemeente Halderberge streeft ernaar dat Bosschenhoofd en Stampergat leefbare dorpen zijn. Waar het verenigingsleven bloeit en inwoners, van jong tot oud, elkaar kunnen ontmoeten. In Bosschenhoofd is er sinds de centrumontwikkeling geen volwaardig dorpshuis meer. In Stampersgat vinden er veel activiteiten plaats in Dorpshuis De Steiger. Dit dorpshuis is echter onvoldoende toekomstbestendig. Onder begeleiding van Dorpslab worden er stappen gezet om Bosschenhoofd en Stampersgat weer te laten bloeien. Voor Bosschenhoofd liggen er kansen om in de accommodatie De Blokhut een volwaardige dorpshuisfunctie te realiseren. Voor Stampersgat is er een concept rapportage geschreven waarin er toekomstscenario’s voor dorpshuis De Steiger zijn uitgewerkt.