Hart voor Baexem

Baexem, een kerkdorp gelegen tussen Roermond en Weert. Vol goed bewaarde en waardevolle herinneringen aan het rijke verleden. Veel inwoners zijn actief betrokken bij wat er speelt in het dorp en zetten zich in voor Hart voor Baexem. Samen met hen zijn we aan de slag.

Het hart voor Baexem klopt

Samen met betrokken inwoners uit Baexem gingen we hun ambities voor een leefbaar Baexem ophalen én vertalen naar concrete ideeën. De inwoners zijn betrokken en vooral trots op hun Baexem. Ze vertellen vol energie over de vele verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Ook de kinderen zijn betrokken. Samen met de basisschool organiseerden we daarom Juniorlab.

Van idee naar realiteit

Vol energie werken inwoners hun eigen ideeën uit voor de toekomst van Baexem. Ze zijn aan de slag met een speelplek voor kinderen die tevens als ontmoetingsplek dient voor jong en oud. Verenigingen hebben samen een succesvolle dorpsquiz georganiseerd. Door meer samen te werken en activiteiten te organiseren, stimuleren ook zij de ontmoeting tussen jong en oud. Jongeren weten zelf het beste wat ze graag willen doen. Daarom krijgen zij zelf de mogelijkheid om een plan op te stellen én uit te voeren. Tot slot is een werkgroep van inwoners aan de slag met het in kaart brengen van woonwensen in Baexem.