Hart voor Haaze Hoof

Het gemeenschapshuis in Nederweert staat onder druk. Tijd voor actie. Samen met Dorpslab gingen betrokken inwoners en gebruikers aan de slag om het gemeenschapshuis een toekomst te bieden.

Steeds meer gemeenschapshuizen sluiten, terwijl ze enorm belangrijk zijn voor ontmoeting in dorpen en wijken. Het gemeenschapshuis in Nederweert had de wens om gezamenlijk het gesprek aan te gaan. Samen met exploitanten, stichtingsbesturen en gebruikers is gesproken over de toekomst. Dit heeft geleid tot meer betrokken gebruikers, nieuw aanbod en activiteiten, meer samenwerking en open communicatie tussen beheerders en gebruikers. Hieruit is het concept Hart voor Haaze Hoof ontstaan en zijn er na een aantal bijeenkomsten al 10 nieuwe vrijwilligers actief om werk te maken van thema’s zoals de accommodatie, communicatie of nieuwe activiteiten.

Met ons hart voor Haaze Hoof werken we aan de toekomst.
Stichting Haaze Hoof