Hoe is het nu met Haaze-Hoof in Ospel?

Een aantal jaren geleden heeft Dorpslab zich samen met de Ospelse gemeenschap ingezet om de toekomst van het gemeenschapshuis zeker te stellen. Hoe is het nu in Ospel? Bestuurslid Tijs Pellemans vertelt.

Toekomst Haaze-Hoof onzeker

Sinds 2009 wordt het gemeenschapshuis Haaze-Hoof in Ospel gerund door vrijwilligers, zonder gemeentelijke subsidie. In de jaren die volgden verloor Haaze-Hoof een aantal belangrijke huurders, waaronder de bibliotheek, de Rabobank en het Groene Kruis. Daardoor werd het een hele opgave om het gemeenschapshuis open te houden. Als er geen actie ondernomen werd, zou Haaze-Hoof binnen afzienbare tijd niet meer bestaan. De gemeenschap zag eerst de ernst van de situatie niet in. Samen met Dorpslab is het bestuur aan de slag gegaan om de inwoners van Ospel wakker te schudden. Een drukbezochte dorpsbijeenkomst liet de inwoners inzien dat het tijd voor actie was en dat de gemeenschap hier vooral zelf voor aan zet was. Dat betekende de start van het proces om toe te werken naar een toekomstbestendig gemeenschapshuis voor Ospel.

Beweging in Ospel op gang

Na de dorpsbijeenkomst is een werkgroep accommodatie opgesteld met ongeveer acht mensen. De werkgroep heeft een plan opgezet om het gemeenschapshuis levensvatbaar te maken. We moesten op zoek naar nieuwe manieren om inkomsten te generen, anders hadden we geen bestaansrecht meer. Er werd een zoektocht gestart naar een goede huurder voor het pand. We vonden al snel een geschikte kandidaat die een restaurant wilde beginnen. Er zijn gesprekken geweest met de gemeente, de provincie en andere betrokken partijen. Daarna hebben we het plan gepresenteerd aan de Ospelse gemeenschap. Iedereen was positief en al snel meldde zich nieuwe vrijwilligers en bedrijven die wilden sponsoren. In 2020 startte de verbouwing van het gemeenschapshuis, zodat de accommodatie meer inkomsten kan genereren en klaar is voor de toekomst.

Positief de toekomst tegemoet

We zien graag dat Haaze-Hoof over 20 of 30 jaar nog steeds bestaat. Daar moeten we ons voor blijven inzetten. Het is belangrijk dat we de jeugd en jongen gezinnen in de gemeenschap betrekken bij Haaze-Hoof. Als het enthousiasme blijft, pakt de gemeenschap dit de komende jaren zeker op. We hopen dat we de coronamatregelen zo snel mogelijk achter ons kunnen laten en weer volle kracht vooruit kunnen.