Same Gruuëts Stramproy

Stramproy (gemeente Weert) is een dorp met veel saamhorigheid en betrokken inwoners. De inwoners hebben het initiatief genomen om samen met Dorpslab te komen tot een sterke visie en positionering voor het dorp: Stramproy Same Gruuëts!

Inwoners in Stramproy werkten samen aan hun dorpsidentiteit. Dit is vertaald in programmalijnen, die verder uitgewerkt zijn in concrete projecten. Zo zijn verenigingen samen aan de slag met ledenwerving, vrijwilligerswerving en bredere communicatie. Een andere werkgroep isaan de slag met laagdrempelige activiteiten en de ontwikkeling van een beweeg/beleefplek. De jongerenraad gaat met andere betrokkenen inloopactiviteiten voor jongeren en een festival organiseren. En een evenementenraad gaat aan de slag om evenementen te ondersteunen en een digitale evenementenkalender te ontwikkelen. Als vervolg hierop heeft Dorpslab ook verenigingen, waaronder zangkoor Da Capo en schutterij St. Antonius, afzonderlijk ondersteund bij de ontwikkeling van een identiteit en toekomstvisie.

“Saamhorigheid en trots in Stramproy tot leven gekomen: Stramproy Same Gruuëts”.
Dorpsraad Stramproy