Wapen van Reek

Het Wapen van Reek, gelegen in het centrum van Reek, waar ook de Zorgcoöperatie, het Gezondheidscentrum en Landerd-FM is gevestigd. Plek om sfeervol te genieten, nu en in de toekomst.

Toekomstplan

Gebruikers van het Wapen van Reek willen samen met een vertegenwoordiging van dorpsontwikkeling Reek een toekomstplan maken voor het Wapen van Reek. Deze gemeenschapsvoorziening vervult een belangrijke rol in het sociale-culturele leven van Reek. Betrokkenen vinden het belangrijk om samen met de huidige gebruikers maar ook de gemeenschap te kijken naar mogelijkheden. Samen een toekomstplan ontwikkelen dat kan worden vertaald in aanbod, organisatie, financiën, communicatie, accommodatie etc. Het toekomstplan moet zorgen voor een toekomstbestendige organisatie en exploitatie. Dorpslab ondersteunt betrokkenen om te komen tot een toekomstplan. Het proces wordt gefaciliteerd door de gemeente maar Stichting Dorpsontwikkeling Reek is de opdrachtgever.