Onze aanpak

Dorpslab brengt de beweging in het dorp verder, door te inspireren en samen ideeën te realiseren. Samen slaan we de handen ineen en maken we het dorp klaar voor de inwoners van nu én later. We gaan aan de slag met uitdagingen van het dorp. Denk daarbij aan vraagstukken rondom accommodaties en gemeenschapshuizen, toekomst van verenigingen, verbinding tussen jong & oud en dorpsmarketing.

Visie & ambitie creëren

Dorpslab start in het dorp met het creëren van een duidelijke dorpsvisie en ambitie. Wat is de stip op de horizon en waarin willen we ons onderscheiden? Alle inwoners van het dorp worden hierin meegenomen tijdens een inspirerende dorpsbijeenkomst. Er worden werkvormen toegepast waarmee de kracht en het onderscheidende van het dorp op tafel komt. We bepalen samen de ambities voor het dorp. En we ontdekken de trots van het dorp, dat zorgt voor nieuwe energie en betrokkenheid van de inwoners. De opgehaalde input in het dorp vertalen we naar een dorpsidentiteit, die trots en passie uitstraalt en herkenbaar is voor de inwoners.

Ideeën versnellen

De volgende stap is om samen met inwoners de ambities te vertalen naar concrete ideeën, die het dorp wil oppakken en realiseren. Deze ideeën vormen samen de dorps-doe-lijst. We betrekken allerlei doelgroepen, zodat iedereen de kans krijgt zijn of haar steentje bij te dragen en een idee in te brengen.

Plannen realiseren

In de realisatiefase helpt Dorpslab de inwoners om de vernieuwende oplossingen te realiseren. Aan de hand van een 50 dagen stappenplan wordt ondersteuning geboden, afgestemd op de behoefte van de betrokkenen. Dorpslab heeft veel tools in huis om het idee verder te helpen. Van draaiboeken voor activiteiten tot communicatietips. Daar waar nodig worden verbindingen gelegd tussen het dorp en andere professionals of organisaties die het idee (financieel) verder kunnen helpen. Vanuit de Dorpsdesk van Dorpslab worden de inwoners met raad en daad bijgestaan om het idee tot uitvoering te brengen.

Dorpstrots delen

Wij geloven in de kracht van communicatie en activatie. Communicatie is meer dan alleen een mooi jasje. Het gaat om prikkelende content om inwoners te inspireren en activeren. Dorpslab biedt een podium aan persoonlijke verhalen van inwoners om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in de dorpsontwikkelingen en hen uit te nodigen hieraan een actieve bijdrage te leveren. Dorpslab zorgt voor trots en energie en dit wordt gedeeld via een te ontwikkelen online platform; een podium voor verhalen van dorpsambassadeurs.