Stichting Nove

Onze spelbepalers zorgen elke dag weer voor veel beweging in de dorpen, samen met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Zij zitten vol energie én goede ideeën. Ze kunnen daarbij soms net een duwtje in de rug nodig hebben om hun idee werkelijkheid te laten worden. Daar helpt Stichting Nove bij. Hét fonds voor lokale vernieuwing.

Nove staat voor lokale vernieuwing. Stichting Nove ondersteunt namelijk lokale initiatieven met een vernieuwend karakter die kunnen rekenen op breed draagvlak in een wijk, kern of dorp. Het gaat om initiatieven die bijdragen aan de gemeenschapszin ofwel mensen samenbrengen en samenwerking onderling bevorderen om zo bij te dragen aan een vitale leefomgeving. Denk daarbij aan dorpsactiviteiten georganiseerd door maatschappelijke partners en/of verenigingen of de realisatie van (sportief) aanbod voor kwetsbare doelgroepen, maar ook het ontwikkelen van een dorpskalender of verenigingsplatform. Initiatieven die lokaal bijdragen aan energie, trots én geluk kunnen (financieel) ondersteund worden door Nove! Meer weten over Nove? Neem contact met ons op.